컨텐츠 바로가기

Let s make an affectionate society through multicultural family webpage.

Lời chào của Giám đốc Sở

HOME > Giới thiệu về giáo dục đa văn hoá

  • print

Xin kính chào tất cả các quý vị?

Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh các bạn đã ghé thăm trang chủ về Gia đình đa văn hoá của Sở giáo dục thành phố Kwangju

Trang chủ này được thiết lập để hỗ trợ các hoạt động giáo dục đa dạng nhằm bắt kịp với thời đại toàn cầu hoá và giúp các gia đình kết hôn quốc tế, gia đình người lao động di cư…trong việc định cư và ổn định cuộc sống

Xin quý vị vui lòng đề xuất không những là các nội dung trở ngại khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt mà cả các nội dung yêu cầu thông qua trang chủ này bất cứ lúc nào. Hội nghiên cứu hỗ trợ gia đình đa văn hoá sẽ cố hết sức mình và giúp đỡ để các gia đình định cư và ổn định cuộc sống

Hi vọng trang chủ về gia đình đa văn hoá sẽ là chiếc cầu nối cho những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa chúng ta

Giám đốc Sở giáo dục thành phố Kwangju – Đội số 7 (Mời trực tiếp) – Chang Hwi Guk